KRS: 423169

Adres:
Ostrowiecka 7/15
26-611 Radom
woj. mazowieckie


Telefon: 515505436
fundacjack.weebly.com

NIP: 9482597589Fundacja Pomocy Mieszkaniowej,,Ciepły kącik''

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych