KRS: 0000028676

Adres:
Stróże 413
33-331 Stróże
woj.


Telefon: 18 5351764
www.fpon.com.pl

NIP: 7381778443

Status OPP od 2004


Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Co u nas słychać?

05/01/2016
Rekrutacja do przedszkola integracyjnego na rok szkolny 2012/2013

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne im. Fundacji Polsat prowadzi rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2012/2013. Na jakich warunkach? 1. Dzieci w wieku pow. 2,5 lat - 250 zł/mies. 2. Dzieci niepełnosprawne w wieku 2,5 lat - 8 lat - ZA DARMO (dodatkowo przywóz i odwóz dziecka) Prowadzimy również oddział ZERÓWKOWY!!! Formularz zgłoszeniowy: http://fpon.com.pl/files/karta_zgloszeniowa_przedszkole_fpon.pdf Kontakt: Mirosława Fedorczak - dyrektor tel. 18 535 17 61

05/01/2016
Akademia Funduszy Europejskich

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym zawarła umowę z WUP w Krakowie na dofinansowanie realizacji projektu pn. Akademia Funduszy Europejskich. (Poddziałanie 8.1.1. POKL) W ramach projektu przeszkolimy 240 osób pracujących z terenu powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego i miasta Nowy Sącz z zakresu zarządzania projektami. Ścieżka szkoleniowa przewidziana dla każdego z beneficjentów obejmuje: - plan rozwoju zawodowego (3h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym) - szkolenia z zakresu zarządzania projektami – certyfikacja IPMA (160h) Szkolenia odbywać się będą poza godzinami pracy głównie w weekendy po 8h dziennie w powiatach, gdzie pracują lub mieszkają BO. Uczestnicy projektu po zakończeniu zajęć przystąpią do egzaminu certyfikującego IPMA (International Project Management Association) na poziomie D - uznawanego na całym świecie, potwierdzającego kompetencje i wiedzę w zakresie zarządzania projektami. Certyfikat zostaje wydany w oparciu o standardy IPMA oraz obiektywną ocenę niezależnego zespołu asesorów akredytowanych przez IPMA. Więcej na http://fpon.com.pl/akademia-funduszy-europejskich,176.html

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu