KRS: 0000006079

Adres:
Al. Wolności 19
33-300 Nowy Sącz
woj. małopolskie


Telefon: (18) 449 05 10
www.mada.org.pl

NIP: 7341027883

Status OPP od 2004


Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA

Organizacja non-profit założona w 1996 r. przez rodziców dziecka z autyzmem, z misją niesienia bezinteresownej, wielokierunkowej pomocy osobom z autyzmem – niezależnie od wieku (dzieciom, młodzieży, dorosłym) oraz ich rodzinom. "Przy właściwym wsparciu osoba z autyzmem ma szansę stać się najlepszą wersją siebie" - to przekonanie jest wciąż żywe i obecne w działalności Fundacji, której dążeniem jest rozwijanie potencjałów osób dotkniętych autyzmem i dbanie o ich harmonijny rozwój.
Co u nas słychać?

05/01/2016
Projekt WIOSKA ŻYCIA - ośrodek dla dorosłych z autyzmem

Osoby z autyzmem zawsze będą potrzebowały wsparcia i szczególnej opieki. Obecnie w Polsce nie istnieje niestety żaden system wsparcia dla dorosłych z autyzmem. W życiu dorosłym skazane są one na całkowity „niebyt społeczny”. Pozostawione same sobie, mogą liczyć wyłącznie na pomoc najbliższej rodziny. Nie mówiące lub z bardzo ograniczonymi możliwościami w wypowiadaniu się, nie są w stanie czynić tego w sposób publiczny przez co stają się „przedmiotami” lepiej lub gorzej sprawowanej opieki. W efekcie trafiają do domów opieki społecznej (albo co gorsza do zakładów psychiatrycznych), gdzie nie są w stanie zaadoptować się do panujących tam warunków pobytu. W placówkach nastawionych na pomoc osobom z umiejętnościami społecznymi i zdolnościami do komunikowania swoich potrzeb, osoby z autyzmem nie mają szans na godne życie, a trudności w opiece nad nimi rozwiązywane są głównie poprzez zastosowanie silnych dawek leków. Dotyczy to zwłaszcza tych dorosłych, którzy w dzieciństwie nie mieli szansy otrzymać fachowej pomocy – ponieważ jeszcze nie istniała. Pragnąc zapobiec takiemu tragicznemu obrotowi spraw, Fundacja „MADA” podjęła się nowatorskiego w skali kraju zadania, które ma na celu stworzenie stabilnych form aktywnego życia dorosłych z autyzmem, dostosowanych do ich bardzo specyficznych potrzeb. Obecnie najlepszą znaną formą dalszego prowadzenia terapii i pracy z dorosłymi autystycznymi osobami jest stworzenie dla nich ośrodka pobytu stałego, który łączy aktywizację zawodową z rehabilitacją społeczną, pomagając w utrzymaniu ich dobrej kondycji psycho-fizycznej. Wobec tego została opracowana koncepcja WIOSKI ŻYCIA – ośrodka pobytu stałego dla dorosłych z autyzmem, miejsca pracy i rehabilitacji, ale przede wszystkim nowy dom, w którym 21-osobowa grupa dorosłych osób z autyzmem znajdzie swoje „miejsce na Ziemi”.