KRS: 0000500337

Adres:
ul. Żwirki i Wigury 15
21-040 Świdnik
woj. lubelskie


Telefon: 81 751 21 93
www.odnowarodzin.org.pl

NIP: 7123285771

Status OPP od 2016


Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia