KRS: 0000191557

Adres:
Nauczycielska 14 m.10
81-614 Gdynia
woj.


Telefon: 586240484
www.sercedzieciom.org

NIP: 5862161459

Status OPP od 2002


Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna "Serce Dzieciom"

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami