KRS: 0000304102

Adres:
Jana Pawła II 17 C
05-077 Warszawa
woj.


Telefon: 22 773-37-25
www.razemlepiej.pl

NIP: 9522045029

Status OPP od 2011


Fundacja "Razem Lepiej"

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób