KRS: 0000383253

Adres:
Pomorska 54/6
85-051 Bydgoszcz
woj.


Telefon: 790679436
www.mlodetalenty.pl

NIP: 9671340905Fundacja Roberta Janowskiego Młode Talenty

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji