KRS: 0000339722

Adres:
Kopernika30
00-950 Warszawa
woj.


Telefon: 600465232
www.rwr.org.pl

NIP: 5252474349Fundacja Równi Wśród Rónych

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji