KRS: 0000069136

Adres:
ul. Wolnośći 345a
41-800 Zabrze
woj.


Telefon: 323735600
www.frk.pl

NIP: 6481029255

Status OPP od 2004


Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie