KRS: 0000315450

Adres:
Powstańców Śląskich 106B/10
01-494 Warszawa
woj.


Telefon: 228641167
www.fundacja.pediatria.waw.pl

NIP: 5222903604

Status OPP od 2011


Fundacja Rozwoju Pediatrii

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie