KRS: 0000266644

Adres:
Narbutta 27/1
02-536 Warszawa
woj.


Telefon: 22-8480760, 605882082
www.sercedziecka.org.pl

NIP: 9512207200

Status OPP od 27.1


Fundacja Serce Dziecka

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych