KRS: 0000142952

Adres:
ul. M. Konopnickiej
05-092 Łomianki
woj.


Telefon: 227512416
www.fsr.pl

NIP: 1181573727

Status OPP od 2003


Fundacja Splotu Ramiennego

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych