KRS: 0000467978

Adres:
Samolotowa 8/95
03-996 Warszawa
woj.


Telefon: 694 400 222
www.szarik.org

NIP: 1132866731Fundacja Szarik

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Ratownictwo i ochrona ludności
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą