KRS: 0000094228

Adres:
ul. Jezuicka 4/9
20-113 Lublin
woj.


Telefon: 81 534 66 31
www.fsd.lublin.pl

NIP: 7120167025

Status OPP od 2005


Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Co u nas słychać?

05/01/2016
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2012/2013 w naszych ośrodkach

Prowadzimy w Lublinie dwa ośrodki w którym opiekujemy się ok.80 dzieci w wieku szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się od pon.do pt.w godz:15.00-19.00. W ośrodkach pokazujemy naszym wychowankom otaczający ich świat i uczymy podstawowych umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu. Poprzez atrakcyjne formy zajęć pozaszkolnych, rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia. W Ośrodkach działają grupy zainteresowań – muzyczne, recytatorskie, sportowe, turystyczne i kulinarne. Program zajęć motywuje do poznawania kultury i tradycji, nawiązuje do obchodów świąt narodowych i religijnych.