KRS: 0000315831

Adres:
Kasinka Mała 657
34-734 Kasinka Mała
woj.


Telefon: 18 33 13 613
www.tezeusz.pl

NIP: 7372137354

Status OPP od 2009


Fundacja Tezeusz

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji