KRS: 0000411187

Adres:
Manasterz 203
37-220 Kańczuga
woj. podkarpackie


Telefon: 508930105
www.tradycyjnazagroda.pl

NIP: 7941818937Fundacja Tradycyjna Zagroda

Fundacja "Tradycyjna Zagroda" powstała z miłości do ludzi, kultury i przyrody Pogórza Dynowskiego. Najważniejsze programy Fundacji:
  1. Uruchomienie "Akademii Rzemiosła w tradycyjnej suszarni owoców" - miejsca doświadczeń (zwłaszcza dla dzieci, ale nie tylko!) dawnego rzemiosła, zakochania się w dawnych odmianach i rozsmakowania się w owocach dawnych odmian.
  2. Program "Ratujmy Tradycyjne Sady" - innowacyjne działania na rzecz ochrony tradycyjnych sadów i przywracania dawnych odmian drzew owocowych. Innowacja polega na rozwijaniu międzypokoleniowej współpracy i wspólnie podejmowanych działaniach takich, jak tworzenie ścieżki ekoedukacyjnej, banku genów "in situ", questu...
Dzięki Twojemu wsparciu może rozwijać się, rozkwitać i przynosić zdrowe owoce współpraca najmłodszych i najstarszych mieszkańców Pogórza Dynowskiego. Działaj razem z nami na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi!   Zobacz więcej na: https://www.TradycyjnaZagroda.pl oraz https://www.TradycyjneSady.pl
Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego