KRS: 0000630590

Adres:
Cieszkowskiego 1/3 lokal 75
01-636 Warszawa
woj.


Telefon: 224084149
www.fundacjavismaior.com

NIP: 5252253542

Status OPP od 2008


Fundacja Vis Maior

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie