KRS: 0000272272

Adres:
Wyścigowa 56i
53-012 Wrocław
woj. dolnośląskie


Telefon: 71 33 93 500
www.fundacjavotum.org

NIP: 899-25-92-805

Status OPP od 2007


Fundacja Votum

Głównymi celami statutowymi Fundacji Votum jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz osobom z  nabytymi uszkodzeniami neurologicznymi. Partycypujemy w kosztach zakupu specjalistycznego sprzętu, leków, rehabilitacji. Wspieramy również finansowo i rzeczowo rodziny znajdujące się  w szczególnie trudnej sytuacji materialno-bytowej. Wrażliwi na potrzeby najmłodszych wspieramy placówki opiekuńcze przyłączając się m. in. do obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, czy organizując grudniową akcję „Mikołajki bez mamy”. Podejmujemy działania prewencyjne w zakresie eliminacji niebezpieczeństw grożących najmłodszym w ruchu pieszych. Fundacja Votum współorganizuje prelekcje w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Od 2009 roku jesteśmy głównym organizatorem Ogólnopolskiej Akcji Krew.  Jest to inicjatywa propagująca bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka. Poprzez podnoszenie świadomości społecznej w zakresie krwiodawstwa chcemy umacniać więzi społeczne oparte na zaufaniu i solidarności z potrzebującymi. Ogólnopolska Akcja Krew jest odpowiedzią na niezmienny w okresie wakacyjnym debet krwi w polskich szpitalach i stacjach krwiodawstwa. Terenowy charakter naszej akcji daje możliwość oddania krwi przy okazji zakupów, spotkania z przyjaciółmi i spaceru po mieście. Przychylność i wsparcie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zabezpieczających poszczególne akcje od strony medycznej, jest gwarantem bezpieczeństwa dawców i dostępu do fachowych konsultacji.  Dokładamy wszelkich starań, aby osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych po czasie bólu i cierpienia odzyskały uśmiech. Szczególnie wrażliwi jesteśmy na tragedie dzieci, które pozostają zupełnie bezbronne wobec wypadku, choroby, czy utraty opiekuna. Naszą ambicją jest skutecznie walczyć o ich normalne i szczęśliwe dzieciństwo.
Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych