KRS: 0000191989

Adres:
Sarmacka 12/2
02-972 Warszawa
woj.


Telefon: 601252866
www.wczesniak.pl

NIP: 1231025153

Status OPP od 2010


Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom

Co u nas słychać?

05/01/2016
Kampania 1%"Wcześniaki sprwa wielkiej wagi"

W roku 2010 Fundacja otrzymała status Organizacji Pozytku Publicznego. Kampania reklamowa pod nazwą "Wczesniaki sprawa wielkiej wagi" miala na celu promowanie świadomego wczesniactwa, wzrsot świadomości Fundacji Wczesniak oraz pozyskanie wpływów z odpisów z 1%. Ambasadorem Fundacji jest Pani Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która wystapiła także w kampani reklamowej Fundacji.


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna