KRS: 0000331588

Adres:
Wincentego Pola 66a
33-300 Nowy Sącz
woj.


Telefon: 18 541 77 30
wspinka.org

NIP: 7343380796

Status OPP od 2009


Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA

Co u nas słychać?

05/01/2016
Nasz profil Facebookowy

https://www.facebook.com/WSPINKA

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu