KRS: 0000115868

Adres:
Więckowice, ul. Ogrodowa 17
32-082 Bolechowice
woj.


Telefon: 12 378 43 58
www.farma.org.pl

NIP: 6772104725

Status OPP od 2004


Fundacja Wspólnota Nadziei

Co u nas słychać?


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego