KRS: 0000175401

Adres:
Białostocka 12
07-200 Wyszków
woj.


Telefon: 29 742 41 16
www.idzik.net/fundacja

NIP: 7621879825

Status OPP od 2004


Fundacja

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu