KRS: 0000114575

Adres:
Wiejska 4
78-400 Szczecinek
woj.


Telefon: 94 37 280 38
www.fl.szczecinek.pl

NIP: 6731623411

Status OPP od 2011


Fundusz Tratwa Szczecinek

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży