KRS: 0000303235

Adres:
Nowa Wieś 531
37-203 Gniewczyna Łańcucka
woj. podkarpackie


Telefon: 508389508


NIP: 7941777931

Status OPP od 2011


Gniewczyńskie Stowarzyszenie Pomocy i Rozwoju

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych