KRS: 0000331920

Adres:
ul. Hortensji 27
91-480 Łódź
woj.


Telefon: 503151773
ihoo.pl

NIP: 7252015134

Status OPP od 2012


Instytut Historyczny im. Andrzeja Ostoji Owsianego

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji