KRS: 0000044704

Adres:
Floriańska 53
31-019 Kraków
woj.


Telefon: 12 4217772
www.ktoz.krakow.pl

NIP: 6761709241

Status OPP od 2004


Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego