KRS: 0000019459

Adres:
ul. Piastowska 26 c
50-361 Wrocław
woj.


Telefon: 600757603
www.larum.wroclaw.pl

NIP: 8971635633

Status OPP od


LARUM Stowarzyszenie Pomocy

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego