KRS: 0000248856

Adres:
Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
woj.


Telefon: 34 310 64 05
www.spichlerz.org.pl

NIP: 5751800519

Status OPP od 2007


Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Dolnego Śląska"

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego