KRS: 0000499978

Adres:
Bandtkiego 19/32
30-129 Kraków
woj.


Telefon: 604781870
www.miskon.com.pl

NIP: 677-23-80-359Małopolskie Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Niewidomych

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych