KRS: 0000126492

Adres:
Żeromskiego 6
05-400 Otwock
woj. mazowieckie


Telefon: 22 719 42 80
www.otophospicja.pl

NIP: 532-18-13-353

Status OPP od 2005


Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia