KRS: nie ma

Adres:
Cyganka, 14/14
87-800 Włocławek
woj. kujawsko-pomorskie


Telefon: 696-346-371
www.facebook.com/mieszkancysrodmiesciawloclawek/

NIP: 8883142457Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek

Stowarzyszenie Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek powstało na potrzeby zdegradowanej części miasta Włocławek oraz jego mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizujemy dla dzieci różnego rodzaju warsztaty, eventy z konkursami sportowymi, imprezy plenerowe,ale także pomagamy ludziom dotkniętym biedą powrócić do normalnego życia. Organizujemy dla nich zbiórki żywności oraz odzieży itp , ale też porady w sprawach , z którymi sami sobie nie radzą. Propagujemy wśród nich zdrowy i sportowy tryb życia oraz integrujemy społecznie.
Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych