KRS: 0000140007

Adres:
Balkonowa 3/36
03-329 Warszawa
woj.


Telefon: 22 614 15 28
www.pomocdzieciom.eu

NIP: 5242446570

Status OPP od 2009


Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie

Co u nas słychać?

05/01/2016
Ściśle współpracujemy z Centrum Zdrowia Dziecka

Na mocy podpisanych porozumień finansujemy nocne pobyty rodziców przy łóżkach dzieci, a także w hotelu szpitalnym, gdy zajdzie taka potrzeba. Pomoc skierowana jest do rodzin, których sytuacja materialna jest szczególnie ciężka. Rodziców i opiekunów zainteresowanych tą formą pomocy ze strony Fundacji prosimy o kontakt z Kierownikiem Poradni Pomocy Rodzinie przy Centrum Zdrowia Dziecka - Panią Agatą Gontarz, nr tel. 22-815-72-38, e-mail: a.gontarz@czd.pl.

05/01/2016
Hip-Hop z Centrum Zdrowia Dziecka!

Po skopiowaniu tego linka do przeglądarki, możecie posłuchać jednej z piosenek stworzonych przez dzieci z CZD. Piosenki, a także i bajki, malowane historie, powstają podczas realizacji projektu "Bajki w szpitalu" (więcej o tym przedsięwzięciu na naszej stronie). Zachęcamy do czytania i słuchania! http://pomocdzieciom.eu/2012/02/bajki-w-szpitalu/

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Działalność charytatywna
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych