KRS: 0000294140

Adres:
Al. Lipowa 28a
55-020 Rzeplin
woj.


Telefon: 519 185191
www.osprzeplin.pl

NIP: 8961457383

Status OPP od 2009


Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeplinie

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Ratownictwo i ochrona ludności
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą