KRS: 0000118574

Adres:
ul. Zielona 27
90-602 Łódź
woj.


Telefon: 426328118
www.zrodla.org

NIP: 7251495936

Status OPP od 2004


Ośrodek Działań Ekologicznych

Co u nas słychać?

05/01/2016
Bezpłatne warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w bezpłatnych warsztatach metodycznych z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Więcej informacji na stronie http://www.eko.edu.pl/warsztaty/


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego