KRS: 0000313847

Adres:
Zamoyskiego 15
37-700 Przemyśl
woj.


Telefon: 500-052-574, 728-475-349
www.orzw.pl

NIP: 7952460304

Status OPP od 2009


Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego