KRS: 0000318050

Adres:
Al. Racławickie 22
20-037 Lublin
woj. lubelskie


Telefon: 724 691 786
http://www.ptsr-lublin.pl

NIP: 946 256 93 25

Status OPP od 2010


Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych