KRS: 0000091034

Adres:
Al. Piłsudskiego 11
20-011 Lublin
woj.


Telefon: 81 5320639


NIP: 9461954966

Status OPP od 2005


Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Lublinie

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą