KRS: 0000389968

Adres:
Modrzejowska 20
41-200 Sosnowiec
woj.


Telefon: 661159831
www.pomocwiecej.com.pl

NIP: 6443489227

Status OPP od


Pomóc Więcej

Co u nas słychać?

05/01/2016
PUNKT KONSULTACYJNY

Fundacja Pomóc Więcej informuje , że w każdy wtorek w naszej siedzibie w Sosnowcu przy ulicy Modrzejowskiej 20 w godzinach 12.00-17.00 jest możliwość skorzystania z bezpłatnego punktu konsultacyjnego. Oferujemy: - pomoc psychologiczną - pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin - pomoc dla ofiar przemocy

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych