KRS: 0000679834

Adres:
Czuszów 6
32-112 klimontów proszowice
woj. małopolskie


Telefon: 500837240


NIP: STOWARZYSZENIE ALICJASTOWARZYSZENIE ALICJA

logo
Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych