KRS: 0000244954

Adres:
ul. Mała 4/3
25-302 Kielce
woj.


Telefon: 41 362 14 12
www.centrumwolontariatu.eu

NIP: 9591716805

Status OPP od 2011


Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie