KRS: 0000060517

Adres:
Radnych 9a
05-503 Głosków
woj.


Telefon: (22) 757-81-29
chorobyrzadkie.pl/

NIP: 1230999634

Status OPP od 2004


Stowarzyszenie Chorych na (MPS) Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych