KRS: 0000254532

Adres:
Stefana Batorego 22
35-005 Rzeszów
woj. podkarpackie


Telefon: 17 859 03 29
www.emaus-rzeszow.pl

NIP: 8133451088

Status OPP od 2018


Stowarzyszenie Emaus Rzeszów

Co u nas słychać?

18/06/2018
Kim jesteśmy.

Wspólnota Jesteśmy osobami z różnymi trudnościami, które wspierając się wzajemnie podejmują odważną próbę odbudowy własnego życia oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej, uczciwą i konkretną pracą stopniowo odzyskujemy zaufanie do siebie i rozwijamy indywidualne predyspozycje, naszym obecnym domem jest wspólnota – miejsce i przestrzeń w której my często osoby dotąd bez adresu, bezrobotne, samotne, bezsilne wobec nałogów, a w rezultacie wykluczone społecznie - spotkaliśmy ludzi w podobnej sytuacji życiowej, mimo dotychczasowych niepowodzeń uczymy się na nowo funkcjonować w społeczeństwie i rozwijać zawodowo, nieodpłatnie, własnym transportem w ramach zbiórki publicznej odbieramy wszelkie rzeczy używane, zebranym rzeczom przywracamy wartość użyteczną - dając im nowe życie odzyskujemy własne, prowadzimy kiermasze w Rzeszowie i Przedmieściu Czudeckim, gdzie zebrane przez nas przedmioty są sprzedawane z przeznaczeniem wszystkich uzyskanych środków na cele statutowe stowarzyszenia, wybudowaliśmy własny dom i kiermasz wspólnoty w Przedmieściu Czudeckim (11 km. od Rzeszowa) gdzie docelowo może zamieszkać 20-25 osób, powstały w nim warsztaty tematyczne służące aktywizacji społecznej i zawodowej osób. Mieszkamy i pracujemy we wspólnocie !

15/06/2018
Emaus

Emaus w Rzeszowie: Stowarzyszenie Emaus-Rzeszów powstało 27.02.2006 roku dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu wspólnoty Emmaüs z La Chaux-de-Fonds,Pani Georgette Cottat z Le Locle w Szwajcarii oraz wspólnoty Emaus Brat Albert z Nowego Sącza i Krakowa. W wynajętej części budynku od Spółdzielni Rolniczej Samopomoc Chłopska zorganizowaliśmy skromną przestrzeń mieszkalno-socjalną dla osób potrzebujących a 08.12.2006 uruchomiliśmy sprzedaż rzeczy używanych w kiermaszu przy ul.Batorego 22, W styczniu 2006 r. po uzyskaniu zgody Marszałka Województwa Podkarpackiego rozpoczeliśmy zbiórkę publiczną wszelkich rzeczy używanych, W 2008 r.dzięki wsparciu Emmaüs Europe wspólnota zakupiła 41 arów ziemi w Przedmieściu Czudeckim(11 km.od Rzeszowa) z przeznaczeniem pod budowę domu dla 20 osób zagrożonych wykluczeniem oraz kiermaszu jako miejsca pracy, W 2011 r.dzięki wsparciu wspólnoty Emmaus z La Chaux-de-Fonds w Szwajcarii wspólnota dokupiła kolejne 25 arów ziemi z przeznaczeniem pod ogród,teren zielony oraz budynek gospodarczy-służący tymczasowo jako mini-kiermasz, 27.09.2011 r.rozpoczęliśmy prace budowlane domu wspólnoty i kiermaszu w Przedmieściu Czudeckim, Dnia 03.02.2012 otworzyliśmy mini-kiermasz Emaus-Rzeszów w Przedmieściu Czudeckim Wspólnota stwarza każdemu członkowi warunki do pobytu,pracy,rozwoju osobistego i społecznego, szanując przy tym prywatność i indywidualność każdej osoby.


Aktualnie zbiera na

Utrzymanie Centrum Wspólnotowego

Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych