KRS: 0000183743

Adres:
Skr. poczt. 56
04-737 Warszawa
woj.


Telefon: 504 380 901
www.empatia.pl

NIP: 5262776572Stowarzyszenie Empatia

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego