KRS: 0000214644

Adres:
Berylowa 34
05-806 Komorów
woj.


Telefon: 695444287
www.k40.org.pl

NIP: 5342283699

Status OPP od 2009


Stowarzyszenie K40

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą