KRS: 0000256783

Adres:
Żelazna 23
15-297 Białystok
woj.


Telefon: 85 674 87 17
www.kdn.bialystok.pl

NIP: 9661851900

Status OPP od 2009


Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei"

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji