KRS: 0000230149

Adres:
OS. ORŁA BIAŁEGO 38/5
61-251 POZNAŃ
woj.


Telefon: 602225366
www.lepszyswiat.org.pl

NIP: 7822321001

Status OPP od 2008


Stowarzyszenie LEPSZY ŚWIAT

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji