KRS: 0000250396

Adres:
Niedziałkowskiego 14/6
45-085 Opole
woj.


Telefon: 502498957
horyzonty.eu

NIP: 7542893050

Status OPP od 2012


Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Horyzonty

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie