KRS: 0000241411

Adres:
ul. Sołtysia 33
61-654 Poznań
woj.


Telefon: 606418881
ww.wsparcie.org.pl

NIP: 9721122040

Status OPP od 2007


Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie