KRS: 0000050576

Adres:
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
woj.


Telefon: (22) 828 91 29
www.ofip.ngo.pl

NIP: 5261788828Stowarzyszenie na rzecz forum inicjatyw pozarządowych

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych