KRS: 0000236701

Adres:
Kanalowa 41
82-100 Nowy Dwór Gdański
woj. pomorskie


Telefon: 888482467


NIP: 579 208 96 03

Status OPP od 2005


Stowarzyszenie na rzecz matek i dzieci maltretowanych

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych